Töörühmad

Liikluse töörühm tegeleb vanalinna liikluse ja parkimiskorraldusega seonduvate küsimustega. Meie suuremateks läbimurreteks on vanalinna talvise parkimiskorra veidi paindlikumaks muutmine, jalakäijate alal elavate vanalinlaste lihtsam pääs oma maja juurde ajutiseks asjade laadimiseks ning Harju tn tänava ülesõidu säilimine Müürivahe ja Rüütli tänava nurgal. Samas tööd jätkub veel küllaga. Kui teil on küsimusi või soovi selles töögrupis kaasa lüüa, siis võtke palun ühendust töörühma eestvedaja Eero Kotliga:
eero@kotli.ee või liiklus@vanalinnaselts.eeAvaliku korra ja heakorra töörühm tegeleb kõige keerulisema teemaga ehk vanalinna müraprobleemiga. Oleme aastate jooksul korraldanud hulk ümarlaudu, arutelusid ja koosolekuid nii riigi kui linna tasandil, kuid käega katsutavad tulemused on visad tulema. Samuti on meie asjatundlikud vabatahtlikud professionaalid koostanud ja esitanud mitmeid seadusemuudatuse ettepanekuid, mis võiksid vanalinna müraprobleeme leevendada. Lisaks tegeleb see töörühm ka vanalinna üldise korrashoiu ja ka prügimajandusega seonduvaga. Kui teil on küsimusi või soovi selles töögrupis kaasa lüüa, siis võtke palun ühendust töörühma eestvedaja Roosi Aarmaga: roosimae@hotmail.com
Arengukava töörühma liikmed osalesid aktiivselt Tallinna linna arengukava koostamisel esindades vanalinlaste huve. Meie tähelepanekud küll fikseeriti, kuid lõpliku arengukava dokumenti jõudis sellest vähe. Järgmise sammuna kutsub töörühm üles panema kokku Vanalinna Seltsi pikaajaline arengukava.

Arengukava koostamise eestvedaja on Kristel Akerman kristel.akerman@artun.ee

15 minuti linna töörühmal on enamik tegemisi alles ees. Soovime, et vanalinna elanikud saaks oma kodu läheduses kõik vajalikud põhiteenused, sõltumata peremudelist või muust määrajast – mis ühtlasi tähendab kestlikku linnaplaneerimist. Jätkame hariduse töörühma alustatut, sest 15 minuti linna alg- ja üldharidusasutused asuvad kodu lähedal. Töörühm teeb koostööd ametkondade ja õppeasutustega – loomaks selleks vastuvõetavat ja sobilikku strateegiat. Kontaktisikud: Rebecca Lootus (rebeccalootus@gmail.com), Ville Jehe (ville@jehe.ee ), Siim Susi (susisiim0@gmail.com)

Juhatus

  • roosimae@hotmail.com

  • aigi.heinonen@gmail.com

  • eero@kotli.ee

  • rain.kattai@tallinnlv.ee

  • ville@jehe.ee

  • susisiim0@gmail.com

  • rebeccalootus@gmail.com